Zaregistrujte se a využívejte náš Věrnostní program, díky kterému můžete ušetřit na každém Vašem nákupu. Více informací naleznete zde.

Soutěže

Pravidla soutěže

Květnová soutěž probíhá v termínu od 1.5.2020 do 31.5.2020

Pro účast v soutěži je třeba udělat:

 • Pro zařazení do soutěže postačí, když v období od 1. 5. 2020 do 31. 5. 2020 nakoupíte na e-shopu Spravnejkram.cz.

Tip: Jděte na to chytře! Při nákupu nad 500 korun je poštovné na nás!

 • Sdílejte své dojmy z produktů prostřednictvím fotografie na svém Instagramovém profilu a označte obchod @jannami_cz a označte (pokud je to možné) i profil značky, od které produkt máte (např. @renovality_cz, @almarasoap, @dulcia_natural, aj.), ať se v tomto nelehkém období dostane menším lokálním firmám pozornost, kterou si za svou poctivou práci a skvělé produkty zaslouží!
 • Nezapomeňte také označit 2 profily přátel, které by soutěž mohla zajímat.

Výhry:

 • 4x dárkový balíček (obsahuje poukaz na nákup na e-shopu a prodejně Jannami v hodnotě 1000 korun společně s žádaným olejem od Renovality a handmade mýdlem značky AlmaraSoap).
 • Vyhlášení vítěze, kontakt a předání výher proběhne nejpozději do 10 pracovních dnů od ukončení soutěže.
 • Vítěz je určen náhodným algoritmem.
 • Pokud soutěžící vyhraje a neodpoví na výzvu k předání kontaktních informací nezbytných k obdržení výhry do 72 hodin, výhra dle platných pravidel náleží jinému náhodně vybranému soutěžícímu.
 • Pro výhru v soutěži je třeba splnit úkol ze zadání, a to v období konání soutěže.

Účastnit se můžete, pokud:

 • Máte občanský průkaz (je vám tedy více jak 15 let).
 • Žijete na území státu, kde soutěž pořádáme.
 • Znáte pravidla, rozumíte jim a dodržíte je.

Pro předání výhry budeme požadovat vaše kontaktní informace. Nebojte, jsou u nás v bezpečí. Jak s nimi nakládáme, zjistíte zde.

Veškerá níže uvedená pravidla platí pro všechny soutěže pořádané společností Jannami.

Jannami - Miroslav Lauš, IČ: 08021783, dále jen „Organizátor“, pořádá soutěže vyhlášené prostřednictvím svého profilu u spravovaných stránek na sociální síti Facebook a Instagram.

Jedná se o profily:

https://www.instagram.com/spravnejkram_cz/

https://www.facebook.com/spravnejkramcz

Organizátor si vyhrazuje právo ze závažných důvodů soutěž bez náhrady zkrátit, přerušit nebo zrušit i bez výběru výherců.

Organizátor si vyhrazuje právo změnit pravidla soutěže, a to písemně, na místě původních pravidel. Účinnost této změny nastává okamžikem zveřejnění.

Soutěž není nijak sponzorovaná ani spravovaná sociální sítí, prostřednictvím které je pořádána (Facebook, Instagram).

Organizátor neručí za doručení zprávy, kterou bude zasílána informace o výhře ani za doručení výhry samotné.

Organizátor nemůže plně ovlivnit nenadálé události a faktory (např. chyba ve spojení, přerušení el. proudu aj.), které mohou zpomalit či na čas přerušit komunikaci ve věcech soutěže a vylučuje veškerou zodpovědnost pramenící z výše uvedeného.

Vyhlášení soutěže

Příspěvek vyhlašující soutěž obsahuje vždy stěžejní informace o soutěži (to je například období, ve kterém se soutěž koná, princip soutěže, typ výhry, termín vyhlášení výherců, způsob výběru výherců aj.)

Účast v soutěži

Soutěže se může zúčastnit jakákoli osoba žijící na území státu, ve které Organizátor působí a soutěž pořádá, starší 15 let věku, seznámena s veškerými stanovenými pravidly vztahující se k soutěži, s podmínkou, že pravidla dodrží a akceptuje.

Určení a vyhlášení vítěze

Vítěz splňující veškeré podmínky pro účast v soutěži bude vybrán na základě způsobu určeného a uvedeného u vyhlášení soutěže. Vyhlášení proběhne vždy nejpozději do 10 pracovních dnů od ukončení soutěže.

Výherci bude vítězství oznámeno označením jeho profilu v komentáři pod soutěžním příspěvkem s výzvou o zaslání nezbytných osobních údajů, které budou využity pro předání výhry. Výherce může být o výhře informován i přes samostatný příspěvek vyhlašující ukončení soutěže a losování výherce, přes soukromou zprávu nebo přes e-mail (pokud to bude v souladu s typem soutěže).

V případě, že nebude výherce na výzvu Organizátora reagovat během 72 hodin od chvíle prvního kontaktu, Organizátor má právo příslušným způsobem vybrat jiného výherce, který splňuje veškerá soutěžní pravidla, případně (např. pokud nebude žádný další kandidát vhodný na výhru), může výhra propadnout ve prospěch Organizátora. Původní výherce tímto ztrácí právo výhru jakkoli vymáhat.

Vyloučení ze soutěže

Zaměstnanci Organizátora soutěže, osoby jim blízké, stejně jako ostatní právnické i fyzické osoby podílející se na organizaci soutěže, jejich zaměstnanci a blízcí, jsou ze soutěže vyloučeni. V případě účasti v soutěži nemají na výhru nárok.

Organizátor si vyhrazuje právo vyřadit ze soutěže jakéhokoli soutěžícího bez udání důvodu a nezávisle na stupni průběhu soutěže, u kterého má vážné podezření na nekalé nebo podvodné jednání (např. manipulaci s výsledky či hlasy, prezentaci prací či fotografií, které nebudou doložitelně originálem soutěžícího, podvojné anebo podvodné profily, aj.), na jednání v rozporu s pravidly soutěže nebo při jednání v rozporu s pravidly sociální sítě Facebook či Instagram. V tomto případě nemá vyloučený žádné právo na výhru, jakékoli odškodnění či náhradu.

Účast v soutěži ani výhry není možné vymáhat právní cestou.

Výhry v soutěži

Veškeré výhry do soutěže zajišťuje Organizátor. Převzetím výhry přebírá výherce plnou odpovědnost za případné škody nebo újmy, které mohou využíváním výhry vzniknout jemu nebo třetím osobám. Organizátor není odpovědný za jakoukoliv újmu způsobenou nezodpovědným užíváním ceny.

V případě nespokojeností s jakostí výhry má soutěžící možnost produkt reklamovat na základě platných Obchodních podmínek.

Organizátor si vyhrazuje právo nahradit určenou výhru cenou obdobného typu, pakliže nebude - z jakéhokoli důvodu - mít původní cenu k dispozici. Soutěžící v tomto ani jiném případě nemá nárok na požadování vyplacení finanční hodnoty odpovídající ceně výhry.

Ochrana osobních údajů a nakládání s osobními informacemi

Výherce v soutěži dává Organizátorovi povolení zpracovat jím poskytnuté osobní údaje (nejčastěji jméno, příjmení, přezdívka na soc. síti, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa) pro potřeby kontaktu soutěžícího a předání výhry.

Účastí v soutěži každý soutěžící souhlasí s tím, že Organizátor může bezplatně užít jména, přezdívky a obsahu soutěžního příspěvku (nejčastěji text, fotografie) pro své marketingové a propagační účely.

Soutěžící také souhlasí s tím, že jím poskytnutá e-mailová adresa může být Organizátorem zařazena do databáze kontaktů pro zasílání komerčních sdělení, ze které se lze kdykoliv odhlásit.

Více o tom, jak nakládáme s vašimi osobními údaji, zjistíte zde.

Tato pravidla jsou platná a účinná od 1. 5. 2020.