Zaregistrujte se a využívejte náš Věrnostní program, díky kterému můžete ušetřit na každém Vašem nákupu. Více informací naleznete zde.

Pravidla soutěže

Zářijová soutěž probíhá v termínu od 5.9.2022 do 30.9.2022

Pro účast v soutěži je třeba udělat:

 • Pro zařazení do soutěže je nutné nakoupit zboží v minimální hodnotě 300,- na našem stánku Moravské vinobraní nebo ve Správným krámu v 1. patře v Centru Krakov, Lodžská 6, Praha 8

Výhry:

 • 1. cena: voucher Centra Krakov v hodnotě 3.000,-
 • 2. cena: voucher na nákup ve Správným krámu v hodnotě 1.500,-
 • 3. cena: voucher na nákup ve Správným krámu v hodnotě 500,-
 • 4. cena: 3 lahve vína od moravských vinařů z našeho sortimentu

K účasti v soutěži je nutné vyplnit kontaktní formulář, který zákazník dostane na stánku Moravského vinobraní. K dotazníku je nutné přicvaknout účtenku, za nákup v minimální hodnotě 300,- z prodejny Správný krám, nebo ze stánku Moravského vinobraní. 

 • Vyhlášení vítěze, kontakt a předání výher proběhne nejpozději do 14 pracovních dnů od ukončení soutěže.
 • Vítěz bude vylosován v naší prodejně z osudí, do kterého zákazníci hází kontaktní formuláře s účtenkami. Z losování proběhne videozáznam pro případ jakýchkoliv pochybností.
 • Pokud soutěžící vyhraje a neodpoví na výzvu k předání kontaktních informací nezbytných k obdržení výhry do 72 hodin, výhra dle platných pravidel náleží jinému náhodně vybranému soutěžícímu.

Účastnit se můžete, pokud:

 • Máte občanský průkaz (je vám tedy více jak 15 let).
 • Žijete na území státu, kde soutěž pořádáme.
 • Znáte pravidla, rozumíte jim a dodržíte je.

Pro předání výhry budeme požadovat vaše kontaktní informace. Nebojte, jsou u nás v bezpečí. Jak s nimi nakládáme, zjistíte zde.

Veškerá níže uvedená pravidla platí pro všechny soutěže pořádané společností Správný krám, s.r.o.

Správný krám, s.r.o., IČ: 11632933, dále jen „Organizátor“, pořádá soutěž vyhlášené prostřednictvím svých kanálů, reklamní inzerce a informací na stánku Moravské vinobraní

Organizátor si vyhrazuje právo ze závažných důvodů soutěž bez náhrady zkrátit, přerušit nebo zrušit i bez výběru výherců.

Organizátor si vyhrazuje právo změnit pravidla soutěže, a to písemně, na místě původních pravidel. Účinnost této změny nastává okamžikem zveřejnění.

Organizátor neručí za doručení zprávy, kterou bude zasílána informace o výhře ani za doručení výhry samotné.

Organizátor nemůže plně ovlivnit nenadálé události a faktory (např. chyba ve spojení, přerušení el. proudu aj.), které mohou zpomalit či na čas přerušit komunikaci ve věcech soutěže a vylučuje veškerou zodpovědnost pramenící z výše uvedeného.

Vyhlášení soutěže

Příspěvek vyhlašující soutěž obsahuje vždy stěžejní informace o soutěži (to je například období, ve kterém se soutěž koná, princip soutěže, typ výhry, termín vyhlášení výherců, způsob výběru výherců aj.)

Účast v soutěži

Soutěže se může zúčastnit jakákoli osoba žijící na území státu, ve které Organizátor působí a soutěž pořádá, starší 15 let věku, seznámena s veškerými stanovenými pravidly vztahující se k soutěži, s podmínkou, že pravidla dodrží a akceptuje.

Účastník soutěže může vhodit do osudí libovolné množství kontaktních formulářů společně s účtenkou za nákup a zvýšit tím svoji šanci na výhru. Při losování však může vyhrát pouze první vylosovanou cenu, v případě, že účastníka vylosujeme jako výherce další ceny, tato cena mu nepřísluší a losujeme dalšího účastníka. 

Určení a vyhlášení vítěze

Vítěz splňující veškeré podmínky pro účast v soutěži bude vybrán na základě způsobu určeného a uvedeného u vyhlášení soutěže. Vyhlášení proběhne vždy nejpozději do 14 pracovních dnů od ukončení soutěže.

Výherci bude vítězství oznámeno emailem spolu s informacemi, jak bude výhra předána.

V případě, že nebude výherce na výzvu Organizátora reagovat během 72 hodin od chvíle prvního kontaktu, Organizátor má právo příslušným způsobem vybrat jiného výherce, který splňuje veškerá soutěžní pravidla, případně (např. pokud nebude žádný další kandidát vhodný na výhru), může výhra propadnout ve prospěch Organizátora. Původní výherce tímto ztrácí právo výhru jakkoli vymáhat.

Vyloučení ze soutěže

Zaměstnanci Organizátora soutěže, osoby jim blízké, stejně jako ostatní právnické i fyzické osoby podílející se na organizaci soutěže, jejich zaměstnanci a blízcí, jsou ze soutěže vyloučeni. V případě účasti v soutěži nemají na výhru nárok.

Organizátor si vyhrazuje právo vyřadit ze soutěže jakéhokoli soutěžícího bez udání důvodu a nezávisle na stupni průběhu soutěže, u kterého má vážné podezření na nekalé nebo podvodné jednání (např. manipulaci s výsledky či hlasy, prezentaci prací či fotografií, které nebudou doložitelně originálem soutěžícího, podvojné anebo podvodné profily, aj.), na jednání v rozporu s pravidly soutěže nebo při jednání v rozporu s pravidly sociální sítě Facebook či Instagram. V tomto případě nemá vyloučený žádné právo na výhru, jakékoli odškodnění či náhradu.

Účast v soutěži ani výhry není možné vymáhat právní cestou.

Výhry v soutěži

Veškeré výhry do soutěže zajišťuje Organizátor. Převzetím výhry přebírá výherce plnou odpovědnost za případné škody nebo újmy, které mohou využíváním výhry vzniknout jemu nebo třetím osobám. Organizátor není odpovědný za jakoukoliv újmu způsobenou nezodpovědným užíváním ceny.

V případě nespokojeností s jakostí výhry má soutěžící možnost produkt reklamovat na základě platných Obchodních podmínek.

Organizátor si vyhrazuje právo nahradit určenou výhru cenou obdobného typu, pakliže nebude - z jakéhokoli důvodu - mít původní cenu k dispozici. Soutěžící v tomto ani jiném případě nemá nárok na požadování vyplacení finanční hodnoty odpovídající ceně výhry.

Ochrana osobních údajů a nakládání s osobními informacemi

Výherce v soutěži dává Organizátorovi povolení zpracovat jím poskytnuté osobní údaje (nejčastěji jméno, příjmení, přezdívka na soc. síti, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa) pro potřeby kontaktu soutěžícího a předání výhry.

Soutěžící také souhlasí s tím, že jím poskytnutá e-mailová adresa může být Organizátorem zařazena do databáze kontaktů pro zasílání komerčních sdělení, ze které se lze kdykoliv odhlásit.

Více o tom, jak nakládáme s vašimi osobními údaji, zjistíte zde.

Tato pravidla jsou platná a účinná od 4. 9. 2022.